1d. De Nieuwe Afsluitdijk

Maar nu is het tijd om de Afsluitdijk te versterken. De zeespiegel stijgt en we verwachten dat er in de toekomst grote stormen voor kunnen komen. Daar moet de Afsluitdijk ons tegen beschermen.

De dijk moet hoger en sterker. Er komt duurzame energie én een heel bijzondere doorgang voor vissen, zodat ze van de Waddenzee naar het IJsselmeer en terug kunnen zwemmen.

   1c 1e