Voorbereiding

Bekijk eerst de korte introvideo over de waterbouw.
En daarna de onderdelen over hoe Nederland leeft met water en de Afsluitdijk.

Introvideo - Wat is waterbouw?