Homepage mbo kleinschalig baggeren

Waterbouwers houden zich niet alleen bezig met grote projecten zoals de Afsluitdijk. Ook zijn er waterbouwers die juist de kleinere, en niet minder belangrijke, projecten doen. Zoals kleinschalig baggeren.

Bij grote baggerwerkzaamheden worden hele grote hoeveelheden baggerspecie (slib of zand) verplaatst. Bijvoorbeeld bij de aanleg van de Marker Wadden en de Zandmotor of bij onderhoud van de Rotterdamse haven. Bij kleinschalig baggeren gaat het juist om de kleine watergangen, zoals een sloot of wetering bij jou in de wijk. Ook dat is waterbouw.

Ontdek het werk van deze baggeraars.

  1. Start de les