1b. Nederland en water

De waterbouw is belangrijk, want Nederland wordt van alle kanten bedreigd door water. We moeten ons dus beschermen tegen overstromingen.

Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Dus lager dan de zee. Nederland is net een huis dat overeind moet zien te blijven, terwijl er aan alle kanten gevaar dreigt.

1. Zee: de zeespiegel stijgt en er komen hardere stormen voor. Daar moeten de dijken stevig genoeg voor zijn.
2. Rivieren: het water in de rivieren staat soms erg hoog door veel neerslag in landen waar de rivieren vandaan komen. Rivierdijken moeten ons beschermen tegen overstromingen.
3. Neerslag: er valt soms heel veel neerslag in korte tijd. Dakgoten en straten kunnen vol water komen te staan.
4. Grondwater: soms is er te veel water in de bodem en soms te weinig. Er moet voldoende zijn voor drinkwater en landbouw en om bodemdaling te voorkomen. Maar de kelder moet niet vollopen.

   1a 1c   

Nederland en water