Docenten

Land boven water is een gratis online lesmodule voor onderbouw en bovenbouw van vmbo en havo/vwo. In de module ontdekken leerlingen wat waterbouw is en hoe het is om waterbouwer te zijn.
Het materiaal is zonder extra voorbereidingstijd inzetbaar. Kijk voor meer informatie over de achtergrond, inzetbaarheid en aansluiting op het curriculum in de docentenhandleiding.

Ik ben leerkracht in het basisonderwijs

Ik ben docent vmbo 

Ik ben docent onderbouw havo/vwo

Ik ben docent bovenbouw havo/vwo

Ik ben docent mbo