Logo in tekst Land boven water

Docenten

Land boven water is een gratis online lesmodule voor onderbouw en bovenbouw havo/vwo.
Het materiaal is zonder extra voorbereidingstijd inzetbaar. Kijk voor meer informatie over de achtergrond, inzetbaarheid en aansluiting op het curriculum in de handleiding.