Logo in tekst Land boven water

Land boven water - Homepage

Lesmodule voortgezet onderwijs havo/vwo

Ervaar de veelzijdigheid van de waterbouw, ontwerp en creëer zelf nieuw land! 

Land boven water is vakoverstijgend onderwijsmateriaal voor onder- en bovenbouw, maar ook los in te zetten bij:

  • Aardrijkskunde
  • Economie
  • Natuurkunde
  • Biologie (onderbouw)

Onderbouw Bovenbouw

 

Over deze site

Met de lesmodule Land boven water koppelen leerlingen uit de onderbouw en bovenbouw van havo en vwo hun kennis van de vakken aardrijkskunde, natuurkunde, economie en biologie (alleen onderbouw) aan de beroepspraktijk van de waterbouw. De waterbouw is over de gehele wereld actief. Hoe zien de werkzaamheden eruit en welke beroepsperspectieven heeft deze sector?
Land boven water is een digitale les waarin leerlingen in de onderbouw hun eigen Marker Wadden gaan ‘bouwen’ middels een simulatie of ontdekken hoe waterbouwers bouwen met de natuur, zodat ze hun bijdrage leveren aan het behoud van biodiversiteit.
In de bovenbouw gaan de leerlingen aan de slag met de aanleg van Schiphol in zee.

Tip voor technasia

Nieuw op Land boven water