1c. De Afsluitdijk

Om Nederland te beschermen hebben we veel keringen, zoals dijken. De bekendste is de Afsluitdijk.

Eigenlijk is het een dam, tussen Noord-Holland en Friesland. Het is een afscheiding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer.

   1b 1d