Les 2 - Behoud van biodiversiteit

Bouwen met de natuur - Biologie

Waterbouwprojecten hebben altijd gevolgen voor natuur en milieu. Dat kan een verstorend effect zijn, maar het kan ook kansen bieden. De natuur kan zelfs ingezet worden om méé te bouwen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de aanleg van de Marker Wadden. Bij het Markermeer kunnen de Marker Wadden worden bezocht.

Ontdek in deze les hoe het zit met de wisselwerking tussen waterbouw en ecologie en hoe bij grote projecten die invloed hebben op het landschap gebouwd wordt met de natuur.

Start de les

 

Natuur en landschap kunnen een rol spelen bij het oplossen van grote duurzaamheidsvraagstukken, zoals klimaatverandering en de afnemende biodiversiteit. Daar is ook Natuurmonumenten van overtuigd. Daarom proberen zij meer en meer samen te werken met beleidsmakers en uitvoerders, zoals waterbouwers, om samen te bedenken hoe je kunt werken mét de natuur.

Deze les is ontwikkeld in samenwerking met Natuurmonumenten.

Natuur in Nederland

Logo Natuurmonumenten