Testen maar!

Waterbouwers testen veel voordat ze echt gaan bouwen. Zo testen ze of hun ideeën ook echt werken.

De versterking van de Afsluitdijk is een opdracht van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat vindt testen ook heel belangrijk en wil graag weten wat de uitkomsten zijn.

Je gaat nu zelf een paar proeven uitvoeren.
Alleen of in tweetallen. Succes!

3a. Dijkproef   

Vaardigheden in deze les

Vaardigheden score les 3