Logo in tekst Land boven water

Les 2 - b. Waterbouw en ecologie

15 minuten

Waterbouwprojecten zullen altijd gevolgen hebben voor het landschap en de dieren en planten die er leven. Goed om daar rekening mee te houden! Om zicht te krijgen op de mogelijke gevolgen is het handig om meer te weten te komen over het aanwezige ecosysteem, de voedselketens en de kringloop van stoffen in het gebied. En wat kun je zeggen over de wettelijke kaders? Heb je te maken met een Natura 2000-gebied? Zijn er beschermde dier- of plantensoorten aanwezig? En wat zijn de consequenties voor het project?

Maak de opdrachten op het werkblad (pdf).

Gebruik het informatieblad (pdf) van onderdeel A, je biologieboek, of kijk op internet. Hier vind je alvast een paar handige bronnen

   A C   

Zilverreiger met muis