Logo in tekst Land boven water

Les 2 - c. Bouwen met de natuur

20 minuten

Het is nu aan jou. Jij mag als bioloog input leveren aan een waterbouwproject.
Je kunt alleen, in tweetallen of drietallen werken.
Lees eerst de informatie over het gebied en de opdrachten goed door!

Download opdrachten (pdf)

   B D   

Kaart Marker Wadden