test5

Opdracht

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil de Afsluitdijk versterken. Dat is nodig omdat de zeespiegel stijgt door de klimaatverandering. Het ministerie wil van jullie klas vier verschillende technische ontwerpen zien: voor het verhogen en versterken van de dijk zelf, voor nieuwe sluizen en/of pompen voor het waterbeheer, voor een nieuwe vispassage en voor het opwekken van duurzame energie. Uit alle ontwerpen kiest het ministerie er één om uit te voeren. Zorg er dus voor dat jullie ontwerp het beste is.

Bekijk de opdrachtbeschrijving voor de volledige opdracht.

3   

Bron: beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Jan Wessels